SDG Partnerschapfaciliteit (SDGP)

08-06-2019

Met de SDG Partnerschapfaciliteit (SDGP) draagt het Ministerie van Buitenlandse Zaken, in samenwerking met RVO.nl, bij aan het behalen van verschillende duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) in ontwikkelingslanden: SDG 2 (einde aan honger); SDG (8 fatsoenlijke banen en economische groei); SDG 17 (partnerschappen voor de doelen). Bedrijven, publieke instellingen, NGO’s en kennisinstellingen die willen samenwerken in een publiek-privaat partnerschap (PPP) om bij te dragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) in ontwikkelingslanden kunnen vanaf 2019 subsidie aanvragen vanuit deze nieuwe faciliteit.

Larive International helpt uw organisatie om dit SDGP traject succesvol te doorlopen.

De duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) zijn doelen die niet door één partij opgelost kunnen worden. Daarom promoot SDGP partnerschappen tussen overheid, bedrijfsleven, ngo’s en/of kennisinstellingen. Het bundelen van expertise van deze partijen is van grote waarde bij het zoeken naar innovatieve oplossingen voor complexe internationale uitdagingen. Partnerschappen zijn in staat om belangen te verenigen en verschillen te overbruggen. En zij leveren hierdoor een belangrijke bijdrage aan het behalen van de SDG’s.

SDGP is een brede faciliteit. Een belangrijk deel van SDGP zijn de subsidietenders. De eerste tender richt zich op het stimuleren van private sector ontwikkeling en het verbeteren van voedselzekerheid in ontwikkelingslanden via PPP’s.

Voorwaarden om mee te doen

Om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning moeten de projecten bijdragen aan één of meer van de volgende resultaten:

 • Creëren van betere werkomstandigheden en efficiënte werkwijzen (beter werk en inkomen en verhoogde productie)
 • Verminderen van ondervoeding
 • Bevorderen van economische groei in de landbouw- en visserijsector
 • Totstandkoming van ecologisch verantwoorde en duurzame voedselketens
 • Toename private investeringen in ontwikkelingslanden

In de eerste ronde van de SDGP kunnen PPP’s projectvoorstellen indienen met één van de volgende thema’s:

 1. Efficiënte waardeketens
 2. Voedingswaarde
 3. Circulaire economie agrosector
 4. Beter werk en inkomen voor jongeren en vrouwen

Partners

Het partnerschap moet uit maximaal 6 partners bestaan waarvan tenminste 1 Nederlandse organisatie, 1 lokale organisatie, 1 ngo of kennisinstelling, 1 onderneming en 1 overheidsorganisatie. De voorkeur gaat uit naar een lokale overheidsorganisatie.

Landenlijst

SDGP staat open voor activiteiten in de landen die zijn opgenomen in de SDGP-landenlijst:

Afghanistan, Algeria, Angola, Armenia, Bangladesh*, Benin*, Bhutan, Bolivia, Burkina Faso, Burundi*, Cambodia, Cape Verde, Chad, Colombia, Côte d’Ivoire, Democratic Republic of Congo, Djibouti, Egypt*, Ethiopia*, Gambia, Georgia, Ghana*, Guatemala, Guinea, Haiti, IndiaIndonesia, Iraq*, Jordan*, Kenya*, Kosovo, Laos, Lebanon*, Liberia, Libya, Madagascar, Malawi, Mali*, Morocco, Moldavia, Mongolia, Mozambique*, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria*, Pakistan, Palestinian Territories*, Peru, Philippines, Rwanda*, Sierra Leone, Sao Tome and Principe, Senegal*, Somalia, South Africa, South Sudan*, Sri Lanka, Sudan*, Suriname, Tanzania, Togo, Tunisia*, Uganda*, Vietnam, Zambia.
*projecten gericht op de 20 IGG-DDE-doellanden krijgen bonuspunten.

Budget

Het beschikbare budget voor de tweede openstelling is € 30 miljoen. Per project kunt u een co-financiering aanvragen van minimaal € 0.5 miljoen en maximaal € 3 miljoen.

Programma

Het SDGP-programma bestaat uit 3 fasen die elkaar kunnen opvolgen:

 1. Projectontwikkeling – De ontwikkeling van een project idee dat vertaald moet worden naar een concept note. Op basis van de concept note krijgt u vervolgens advies over uw projectidee en aanbevelingen voor de vervolgstappen voor het volledige projectvoorstel van RVO.nl.
 2. Subsidieaanvraag – Een volledig projectvoorstel en subsidieaanvraag moet geschreven worden volgens de RVO.nl richtlijnen. Na beoordeling kan de subsidie worden toegekend. Let op: dit is een tender procedure.
 3. Implementatie- en vervolg – Nadat de subsidieaanvraag officieel is goedgekeurd kunt u het project uitvoeren onder supervisie van RVO.nl.

Subsidie aanvragen?

Larive International heeft veel ervaring met de voorganger van SDGP (FDOV) en heeft een aantal projecten succesvol geïnitieerd tijdens de vorige tenderrondes (2012 en 2014). Momenteel coördineert Larive International projecten in Oost Africa (FoodTechAfrica – Aquacultuur) en in India (FoodtechIndia – Horticultuur).  Larive heeft partner kantoren in de meeste landen waar SDGP beschikbaar is; een sterk track-record in de Agri & Food sector en het initiëren en coördineren van projecten met consortia van publieke en private partijen en een goede relatie met het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Larive voegt waarde toe als ervaren PPP projectontwikkelaar en uitvoerder. Onze kracht ligt in het neutraal behartigen van de verschillende belangen in een partnerschap, met als doel de gezamelijke projectdoelen te behalen.

Het indienen van een concept note voor SDGP kan tot en met 1 oktober 2019 en de subsidieaanvraag moeten worden ingediend tussen 15 november 2019 tot en met 16 december 2019, 15.00 uur (Nederlandse tijd). We helpen u graag om een succesvol SDGP traject te doorlopen als u voldoet aan de  voorwaarden. Vul het formulier in om te checken of uw project voldoet aan de voorwaarden.

Contact

Wanneer hebben we een klik?

 • Heeft u de ambitie om specifieke markten in Afrika, Azië of Centraal- en Oost-Europa te betreden met een doelgerichte toegangsstrategie?
 • Wilt u profiteren van de ervaringen van bedrijven die u voorgingen?
 • Wenst u inzicht en advies van een betrouwbare partner die beschikt over lokale knowhow uit het hart van de markt?
 • Stelt u een vaste contactpersoon in uw thuismarkt op prijs?
 • Wilt u profiteren van meer dan 40 jaar ervaring met bedrijfsontwikkeling in opkomende markten?

Vul uw gegevens hiernaast in en maak samen met ons uw internationale ambities waar.

Volg ons