>
>
Privacybeleid

Privacybeleid

Laatst bijgewerkt op 29-apr-2024
Ingangsdatum 29-apr-2024

Larive International
Sparrenheuvel 2
3708 JE Zeist
Nederland

E-mail: info@larive.com
Telefoon: +31 30 693 3221

Dit privacybeleid beschrijft het beleid van Larive International met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van de informatie die wij verzamelen wanneer u onze website ( https://www.larive.com/ ) gebruikt, hierna te noemen de “Service”.

Door de Service te openen of te gebruiken, stemt u in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie volgens dit Privacybeleid. Als u hier niet mee instemt, bezoek of gebruik de Service dan niet.

Wij kunnen dit Privacybeleid te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving aan u wijzigen en zullen het herziene Privacybeleid op de Service publiceren. Het herziene Beleid zal 180 dagen van kracht zijn vanaf het moment dat het herziene Beleid in de Service wordt geplaatst en uw voortdurende toegang tot of gebruik van de Service na die tijd zal betekenen dat u het herziene Privacybeleid aanvaardt. We raden u daarom aan deze pagina regelmatig te bekijken.

Informatie die we verzamelen:
Door interactie met de service kunnen we de volgende persoonlijke gegevens over u verzamelen en verwerken:

  • Naam
  • E-mail

Hoe we uw informatie gebruiken:
We gebruiken de informatie die we over u verzamelen voor de volgende doeleinden:

  • Verzameling van feedback van klanten
  • Sales en marketing

Ondersteuning
Als we uw gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, zullen we u om toestemming vragen en zullen we uw gegevens alleen gebruiken nadat we uw toestemming hebben ontvangen en dan alleen voor het doel of de doelen waarvoor we toestemming hebben gegeven, tenzij we wettelijk verplicht zijn anders te handelen.

Bewaren van uw informatie:
We zullen uw persoonlijke gegevens bij ons bewaren gedurende 90 dagen tot 2 jaar na of zolang we ze nodig hebben om de doeleinden te vervullen waarvoor ze werden verzameld zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. Het is mogelijk dat we bepaalde informatie langer moeten bewaren, zoals voor het bijhouden van gegevens/rapportage in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving of om andere legitieme redenen, zoals het afdwingen van wettelijke rechten, fraudepreventie, enz. Resterende anonieme informatie en geaggregeerde informatie, die u niet (direct of indirect) kunnen identificeren, kunnen voor onbepaalde tijd worden opgeslagen.

Uw rechten:
Afhankelijk van de wet die van toepassing is, kunt u het recht hebben op toegang tot en rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens of een kopie van uw persoonsgegevens te ontvangen, de actieve verwerking van uw gegevens te beperken of hier bezwaar tegen te maken, ons te vragen uw persoonsgegevens te delen (over te dragen) aan een andere entiteit, de toestemming die u ons hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens in te trekken, het recht om een klacht in te dienen bij een wettelijke instantie en andere rechten die relevant kunnen zijn onder de toepasselijke wetgeving. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons schrijven op info@larive.com. We zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
Houd er rekening mee dat als u ons niet toestaat de vereiste persoonlijke gegevens te verzamelen of te verwerken of als u uw toestemming intrekt om dezelfde gegevens voor de vereiste doeleinden te verwerken, u mogelijk geen toegang hebt tot of gebruik kunt maken van de services waarvoor uw gegevens werden opgevraagd.

Cookies etc.
Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over hoe we deze gebruiken en uw keuzes met betrekking tot deze traceringstechnologieën.

Beveiliging:
De veiligheid van uw informatie is belangrijk voor ons en we zullen veiligheidsmaatregelen gebruiken om verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw informatie onder ons beheer te voorkomen. Gezien de inherente risico’s kunnen we echter geen absolute veiligheid garanderen en bijgevolg kunnen we de veiligheid van informatie die u naar ons verzendt niet verzekeren of garanderen en doet u dit op eigen risico.

Functionaris voor gegevensbescherming:
Als u vragen of zorgen hebt over de verwerking van uw gegevens die bij ons beschikbaar zijn, kunt u een e-mail sturen naar onze functionaris voor gegevensbescherming bij Larive International, e-mail: info@larive.com. We zullen uw zorgen behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Scroll naar boven