09-11-2017

Dutch Good Growth Fund (DGGF)

Bent u MKB-er en heeft u moeite om uw export- of investeringsproject in een opkomende markt of ontwikkelingsland te financieren? De Nederlandse overheid biedt uitkomst via een speciaal fonds met 750 miljoen euro in kas, het Dutch Good Growth Fund. Larive International kan u helpen bij het voorbereiden en aanvragen van financiering om zo uw exportorder binnen te halen of uw investering te realiseren. Hoe werkt het?

1) Exporteren: kredietverzekering en financiering.

Uw potentiele klant in een opkomende markt vraagt om in termijnen te kunnen betalen. Zelf de levering voorfinancieren of uw kredietruimte bij uw bank beperken doet u echter liever niet. Om tóch een concurrerend aanbod te kunnen doen, biedt DGGF de volgende mogelijkheden:

 • Exportfinanciering en leverancierskrediet. U wordt betaald bij levering. Uw klant krijgt maximaal 60 maanden de tijd om zijn investering vanuit de gegenereerde cashflow terug te betalen.
 • Afdekken betalingsrisico’s tot 15 miljoen euro.
 • Afdekken (aanbetalings-) garanties.
 • Dekking voor banken die uw export (voor)financieren.

2) Investeren: garanties, leningen en participaties.

U wilt investeren in een opkomende markt. Uw bank vindt echter de risico’s te hoog. Om uw investeringsplannen tóch te realiseren biedt DGGF de volgende opties:

 • Garantiedekking van 60-80 procent van de lening die uw bank verstrekt.
 • Marktconforme lening tot 49 procent van de financiering of participatie tot 10 miljoen euro.
 • Leningen aan private equity fondsen waarmee in uw bedrijf wordt geïnvesteerd.

Belangrijkste voorwaarden:

 • Investering in één van de 68 DGGF-landen (landenlijst).
 • Eigen inbreng minimaal 20 procent. Maximale financiering 10 miljoen euro.
 • Co-financiering met commerciële financiers.

Track-record Larive International.

Voorbeelden van bedrijven die wij hebben geholpen met een DGGF aanvraag:

 • TTC Mobile: ontwikkeling businessplan en begeleiding DGGF leningsaanvraag voor investering in data- en research center in Kenia.
 • Linda Lu: ontwikkeling investment memorandum en business plan en begeleiding DGGF aanvraag voor investering in een katoenspinnerij in Ghana.
 • Financiële instelling: financieel en fiscaal onderzoek naar DGGF-transactie exportkredietverzekering.

Neem contact op voor een vrijblijvende beoordeling van uw plannen.

Larive helpt u graag om uw exportorder binnen te halen of uw investering te financieren. Neem contact op voor een vrijblijvende beoordeling van uw plannen.

Menno Morenc-Larive-international-Zeist

Contact

When do we match?

 • When you have the ambition to enter selected markets in Africa, Asia or Central and Eastern Europe with a solid entry strategy
 • When you would like to take advantage of the experience of those companies who went before you
 • When you want insights from a trustworthy advisor that is with deeply embedded local know how
 • When a direct contact person in your home market makes you feel comfortable
 • When you want to benefit from 40+ years’ of experience with business development in high growth markets

Follow us